Herpesvirus hos hund

 

Skrevet av Terje Nordheim fredag 04. juni 2010.

Prizzi.-Starten-på-min-kennel

I den senere tid er det flere tisper i fuglehund miljøet som går tomme eller får en eller to valper med det resultat at valpene blir store og det må keisersnitt til under selve fødselen. Dette er på mange måter merkelig, men det kan skyldes et virus.

           HERPESVIRUS –  MULIG ÅRSAK TIL VALPEDØD
Hundens herpesvirus  – CHV – Canine Herpes Virus, er et virus som kun formerer seg i hundeceller og som vokser best ved en temperatur på 34-35 grader .Det er følsomt for de fleste desinfeksjonsmidler .
Viruset forekommer over hele verden hos både tamhunder og villhunder.
Viruset overføres ved direkte kontakt gjennom infiserte kroppsvæsker . Hunder som er infisert  utvikler ofte en latent infeksjon, og kan i mange år ved stress  skille ut virus via utflod fra nesen eller kjønnsåpningen.
Det er ikke gjort undersøkelser som viser hvor mange hunder som er smittet i Norge , men ettersom vi nå reiser mer med våre hunder antas det at problemet er økende.
Symptomer
Hunder som blir smittet fra 3 ukers alder  utvikler oftest en mild eller symptomfri infeksjon og blir som regel smittebærere .
Drektige tisper kan smitte valpene sine enten i livmoren ,ved fødselen eller ved direkte kontakt gjennom normal valpepleie den første leveuken . Valper kan også smittes ved direkte kontakt med andre virusutskillende hunder / valper i oppdrettet.
Hvis en valp blir smittet i eller før første leveuken vil den utvikle en infeksjon med symptomer som: nedsatt til opphørt matlyst, sutring,  betennelse i neseslimhinnen, magesmerter, myk gulgrønn avføring, blødninger og eller små blærer i slimhinnene og ukoordinerte bevegelser.
De fleste  valpene dør etter 1-3 dagers sykdom.
Inkubasjonstiden er 6-10 dager slik at de fleste valpene som dør vil være mellom 1-3 uker gamle. Som regel dør alle valpene i løpet av en uke. Valper som overlever kan være hjerneskadet, blinde og døve. Valper som blir infisert i livmoren kan bli født døde eller dør like etter fødselen .
 Behandling
Det finnes ingen effektiv behandling av valper som er blitt syke.
Valper over 3 uker og voksne hunder med en mild eller symptomløs infeksjon trenger ingen behandling og det er ikke mulig å unngå at de fleste blir smittebærere i lang tid .
Hunder som er smittebærere vil kunne skille ut virus fra nesehulen eller sjeldnere fra kjønnsvegene hvis de blir utsatt for stress. Stress kan f.eks. være hund hentes fra forvert for å føde hos oppdretter, at det kommer nye hunder inn i et oppdrett, for mange hunder i et oppdrett, utilstrekkelig foring og hygiene, mye reising og utstilling, sykdomsutbrudd og bruk av immunsupresive midler som cortison.
Valper kan beskyttes mot smitte gjennom overføring av antistoffer fra moren gjennom morkaken eller via råmelken.
For å få mest mulig antistoff kan tispen vaksineres med Eurican Herpes 205, Merial Animal Healths vaksine 2 ganger .Første vaksine gis i løpetiden eller helt i begynnelsen av drektigheten og andre vaksine gis 1-2 uker før fødsel. Vaksinen har vært tilgjengelig i Europa fra 2003 og kan søkes tatt inn på registreringsfritak til Norge.( Snakk med din vet.)
Det er enkelt å finne ut om en har hunder med herpesvirus i et oppdrett .Ved hjelp av en blodprøve kan det påvises antistoffer mot herpesvirus.
Oppsummering
Herpesvirus kan være en årsak til valpedød, men det finnes mange andre årsaker som andre virusinfeksjoner, bakterielle infeksjoner, medfødte defekter, sykdom hos tispen, mangelfull foring, hygiene og miljø.
Når et oppdrett har problemer med dødfødte -svakfødte valper eller valper som dør 1-4 uker gamle, er det alltid nyttig å få obdusert de døde valpene og å gå igjennom oppdrettets rutiner gjerne sammen med veterinæren for å finne en løsning på problemet.
Er valpedødligheten over 10% bør en prøve å finne årsaken.
Kilder
L.Carmichael:Recent advances in Canine Infectious Diseases

Astrid Indrebø : Genetikk, avl og oppdrett .( NKK)

 
Forebygging er derfor det viktigste man kan gjøre!!!
  • Ikke stress tispa under drektigheten (ta henne med til nye miljø osv).
  • Vaksiner tisper med kjent herpes infeksjon samt tisper som farter rundt på utstilling, konkurranser og oppholder seg på kennel.
  • Ha høy temperatur i valpekassen/varmelampe og isoler valpene fra andre hunder i de første kritiske ukene.
  • Sørg for at valpene får i seg nok råmelk!
Vaksinering:
Eurican Herpes 205 (fra Merial Animal Health Limited)
Kun avlstisper som har påvist herpes eller befinner seg i et smittet miljø vaksineres. Hannhunder og valper vaksineres altså ikke. Hos de fleste avlstisper er det unødvendig å vaksinere, man vaksinerer om man har hatt noen problemer med den tispa eller i den aktuelle kennelen.
–         1.dose ved løpetid eller 7-10 dager etter paring.
–         2.dose 1-2 uker før ventet fødsel. Det bør være ca 5 uker mellom de to vaksinene
–         Samme regime gjentas for hver drektighet.
Vaksinen gir et høyt antistoff nivå hos tispa og beskytter valpene gjennom de første ukene. Mange mener også at den hindrer tidlig valpedød, øker fødselsvekten og kullstørrelsen.
 

Om en tispe får påvist store antistoffnivå i blodet den første delen av løpetiden kan man droppe 1.dose, men hun må da få en dose 1-2 uker før fødsel.

Det er stilt følgende spørsmål og Veterinær Wenche Farstad svarer følgende:
Hva slags herpes får hunder?
Hvor setter det seg?
Hvordan smitter det?
Kan herpesdiagnose stilles ved blodprøve?
Hvis tispa er smittekilde, kan hun da brukes i avl siden?
Er herpesviruset kun farlig for valper?
Hvis en voksen hund smittes, hvordan påvirker dette hunden?
Hvor stor sannsynlighet er det for at våre andre hunder kan være smittet, de har hatt noe kontakt med tispa (vanlig hilsing og snusing).

Hilsen fortvilet oppdretter.

Hunder får ulike herpes virus, men dette dreier seg om Herpsvirus canis (alfaherpesvirus) som angriper nyfødte valper og kan gi ufruktbarhet hos hundetispe. Viruset angriper bare hunder. Viruset smitter ved direkte kontakt med andre hunder som har viruset, ved parring eller via infiserte fosterhinner fra hunder som har født, eller fra klær og skotøy fra mennesker som har vært i kontakt med syke hunder. Dine andre hunder som har hatt direkte kontakt kan derfor være smittet, men det er bare en fordel slik at de kan utvikle antistoffer før eventuell drektighet. Tisper som har gjennomgått infeksjonen vil gi antistoffer til sine avkom og kan derfor brukes i avl siden.
Ved kennelbesøk i utlandet er det viktig at en skifter til rene klær før en går inn i egen kennel når en har små valper hjemme. Viruset er utbredt i utenlandske kennelmiljøer, men er relativt sjelden her hjemme. Vi har hatt noen få utbrudd her i landet og har 1-3 tilfeller i året i Norge. Voksne hunder har kanskje bare lett snue og litt utflod fra nese og fra kjønnsåpningen, men for øvrig blir de ikke syke. De utvikler immunitet, men viruset kan være latent til stede. Sykdomsutbrudd kan skje i situasjoner med stress, slik som løpetid og fødsel, mye reisevirksomhet eller ved annen sykdom for eksempel kennelhoste og valpesyke. Viruset er kun farlig for valper, først og fremst nyfødte, der viruset gir en generell infeksjon med høy feber og som oftest død etter få timer. Herpesvirus påvises ved obduksjon, og karakteristiske forandringer sees både makroskopisk og mikroskopisk hos de døde valpene. Antistoffer kan påvises i blod etter akutt infeksjon.

Wenche Farstad
Veterinær, Norges veterinærhøgskole

Vi velger alltid å vaksinere våre tisper ved parring

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *